Samenwerking

HBO

De duale HBO opleiding Cyber Security & Cloud van Hogeschool Utrecht is samen met CITA ontwikkeld. De inhoud van de opleiding sluit dan ook perfect aan bij de vraag naar specialisten in het bedrijfsleven. CITA vertegenwoordigt namelijk een brede achterban van IT bedrijven en wordt gesteund door de belangrijkste brancheverenigingen.

Op dit moment werken CITA en Hogeschool Utrecht hard aan een nieuw werken/studeren programma voor Software Development dat in 2021 wordt gelanceerd. CITA werft hier dit jaar al afstudeerstagiaires voor.

Duale studenten zijn gemotiveerd

Serge Wallagh, opleidingsmanager van Hogeschool Utrecht over de samenwerking. ‘De huidige lichtingen duale studenten van Cyber Security & Cloud zijn erg enthousiast. Ze hebben wel moeten wennen aan de combinatie werken én studeren. Het percentage uitval is trouwens significant lager dan van de voltijdopleiding. De duale studenten hebben heel bewust een keuze gemaakt en je merkt het effect van de bedrijven die hen stimuleren om door te zetten. Door de begeleiders op de werkvloer en CITA worden ze goed begeleid. Onze docenten vinden het prettig om colleges te geven aan studenten die zo gemotiveerd zijn.’

Onderwijs afgestemd op het werken

Studenten volgen gemiddeld één tot twee dagen in de week de duale HBO opleiding; de andere dagen zijn ze aan het werk. ‘De werkomgeving is ook een belangrijke bron van kennis en ervaring, die de student zo veel mogelijk moet gebruiken voor zijn studie.,’ vertelt Serge. ‘We zien de studenten minder bij ons op de HU dan reguliere voltijdstudenten, omdat ze ook leren op de werkplek. Projecten worden bovendien op de werkvloer opgepakt en niet in ‘opleidingstijd’. Die projecten worden steeds groter en serieuzer, naarmate de studie vordert.’

‘Zonder CITA was het ons niet gelukt’

Hoe werkt Hogeschool Utrecht samen met Stichting Cloud IT Academy? Serge: ‘We krijgen veel input van de cloud-bedrijven. Zonder CITA was het niet gelukt om de duale opleiding op deze manier op te zetten en de inhoud continu up-to-date te houden. We werken intensief samen aan de kwaliteit en actualiteit van de opleiding. Er wordt continu gefinetuned en door ontwikkeld. Het is fijn dat wij één aanspreekpunt hebben voor alle CITA-bedrijven die studenten een baan bieden. Voor cloud-bedrijven die bij CITA zijn aangesloten, wordt veel uit handen genomen. Het werven van talentvolle studenten, de begeleiding en het coachen van studenten, het verder vormgeven van onze duale opleidingen en het organiseren van expertmeetings voor bedrijfscoaches bijvoorbeeld.’